Spring naar hoofd-inhoud

De aanmelding

De aanmelding van uw kind gebeurt middels een centrale aanmeldingscommissie.

Aanmelding is niet verplichtend .Na het doorlopen van de procedure van aanmelding tot toelating, kunt u zich voor daadwerkelijke inschrijving wenden tot de betreffende school .

Aanmelding:

 1. Aanmelden via de website: leonardo.ogperspecto.nl
 2. Knop aanmelden, subknop procedure
 3. Kies knop aanmelden, subknop formulier en vul het volledige formulier in
 4. Vul het formulier volledig in. Bij de laatste kolom 'opmerkingen', kunt u beschikbare overlegdata aangeven, eveneens  een voorkeurslocatie ( Hulst of Terneuzen) e.d.
 5. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u binnen 2 weken de ontvangstbevestiging en een voorsteldatum voor een eerste oriënterend gesprek.
 6. In dit gesprek kunt u uw vragen kwijt, ontvangt u informatie over het Leonardo-onderwijs en wordt er samen gekeken wat het Leonardo-onderwijs voor uw kind al dan niet zou kunnen betekenen
 7. Is uw kind al getest op zijn IQ en/ of zijn er andere diagnoses gesteld en/ of observaties gedaan dan is het van belang dat u alle beschikbare informatie meeneemt.
 8. Indien uw kind nog niet getest is dan kunt u het tóch aanmelden, u krijgt dan tijdens het oriënterend gesprek, advies over de testmogelijkheden.

Leerlingen worden in principe toegelaten op volgorde van aanmelding. 

Uitzondering:

 • Niet alle gegevens zijn aangeleverd.
 • Foutieve informatie is aangeleverd.
 • Bij het niet gebruikmaken van de aangeboden plaatsing. ( uw aanmeldnummer vervalt en opnieuw aanmelden is aan de orde)
 • Bij verhuizing van Leonardoschool naar Leonardoschool 

Indien uw kind wordt aangemeld voor de Leonardo- afdeling, krijgt het een "aanmeldnummer" toegekend.

Zodra een plaats vrijkomt wordt de leerling met de oudste aanmelding voor het betreffende leerjaar, het eerst uitgenodigd. Voorwaarde voor toelating is wel dat deze leerling de volledige toelatingsprocedure al heeft doorlopen.