Spring naar hoofd-inhoud

Onderwijs

Voor hoogbegaafde leerlingen die fulltime uitdaging behoeven, is deelname aan het Leonardo onderwijs een passende en duurzame oplossing, zowel voor de leerlingen als voor de school.
Leonardo onderwijs streeft alle kerndoelen na met behulp van een grote variatie van methoden en andere leermiddelen, gerelateerd aan de capaciteiten van de individuele leerling. Omdat leerstrategieën en denkpatronen bij hoogbegaafden sterk afwijken van de gemiddelde leerling is het klakkeloos doorlopen van reguliere lesmethodes principieel niet gewenst.
OG Perspecto biedt Leonardo-onderwijs aan op BS.De Steiger in Terneuzen en op BS De WereldBoom in Hulst.

Kernvragen

Als team richten we ons op de volgende kernvragen:

Hoe kunnen we DIT kind, met zijn/haar specifieke eigenschappen, 
helpen opgroeien in een stimulerende omgeving, 
die zijn/haar sterke kanten stimuleert 
en zijn/haar zwakke kanten ondersteunt?

2.5% van de leerlingen past  niet binnen het gemiddelde systeem omdat ze specifieke behoeftes hebben door een veel snellere verwerking van leerstof dan gemiddeld, een andere manier van leren, een andere begeleidingsbehoefte in hun eigen leerstijl en persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn hoogbegaafde leerlingen, waarvoor het Leonardo Onderwijs volledig is afgestemd op de eigenheid en manier van verwerking van leerstof.

leerstof en toetsing

Het Leonardo- onderwijs streeft naar een evenwicht van lQ en EQ

Het Leonardo- onderwijs inhoudelijk omvat naast de reguliere vakken als rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, sociaal emotionele vorming;

 • Filosofie
 • Leren leren
 • Omgaan met hoogbegaafdheid
 • Science
 • Vakoverschrijdende thema’s/ projecten
 • ICT
 • Debate
 • Spaans
 • Engels
 • Frans
 • Schaken

We steven ernaar om native speakers en gastsprekers veelvuldig in te zetten en een verbinding met theorie en praktijk tot stand te brengen in de vorm van bedrijfsbezoeken, musea e.d.

Het Leonardo-onderwijs volgt de kerndoelen

Het leonardo-onderwijs volgt de reguliere toetsing van CITO en heeft een structureel leerlingvolgsysteem, eveneens sociaal emotioneel.

Het leonardo-onderwijs hanteert cijfers enkel pro-actief - evaluerend .( formatieve toetsing)

Het leonardo-onderwijs brengt de leerstof een leerjaar vooruit naar de leerling toe. Groep 3 kalenderleeftijd krijgt leerstof aangeboden van groep 4 en zo verder.