Spring naar hoofd-inhoud

Taxonomie

De taxonomie van Bloom: Leerlingen leren op verschillende niveau's. Het is de kunst als docent te proberen de leerling op verschillende niveau's te bedienen.

Samenwerken

Samenwerken  kun je leren. Eenvoudig is het zeker niet als je bekijkt welke facetten om de hoek komen kijken:

leiding nemen   actief luisteren   overleggen taakverdeling  initiatief nemen   probleem oplossen   afspraken maken  aanspreekbaarheid  omgaan met kritiek  voor jezelf opkomen verantwoordelijkheid nemen   bijdragen  interactie    feedback   kritiek

Naar zelfstandig en gemakkelijk leren

Model van Talent Ontwikkeling

TASC-model

We werken met het TASCmodel. Leerlingen worden continue betrokken bij hun eigen leerproces. "Eleonoor van Gerven": Leren lijkt een eenvoudige taak voor hoogbegaafde kinderen. Ze hebben alles mee en zouden iedere leertaak snel tot een goed eind moeten kunnen brengen. Maar schijn bedriegt. Leren is een vak op zich en ook dat moet je leren. Het beste resultaat wordt bereikt als je er vroeg mee begint, het liefst al in de kleutergroep. Belle Wallace ontwikkelde hiervoor het TASCmodel (Thinking Actively in a Social Context)

 

Individuele verfijning

Bij inhoudelijk vormgeven van onderwijs bekijken we de leerstijlen van de kinderen en
verfijnen vervolgens het aanbod. Als een leerling bijvoorbeeld een convergente denker is, die meteen op weg gaat naar het einddoel en 'alle kanten op vliegt', is het verstandig om te kiezen voor opdrachten met een (meer) gesloten einde.

 

Leerstijlen

Taaldenken en beelddenken hangen samen met de leerstijlen. Zo is een beelddenker gebaat bij visualisatie van de aangeboden stof, terwijl een taaldenker beter uit de voeten kan met verbale input. Er zijn verschillende studies verschenen over de leerstijlen van hoogbegaafde leerlingen.

Onderzoekend leren

We passen de stappen van ONDERNEMEND LEREN toe. We begeleiden van FIXED MINDSET naar GROEI MINDSET. Leerlingen leren de kracht van hun eigen gedachten kennen.