Spring naar hoofd-inhoud

Welkom

Welkom op de website van de Leonardo afdeling Hulst & Terneuzen

Het Leonardo onderwijs is een regio-voorziening. Zowel Belgische als Nederlandse kinderen nemen deel aan het onderwijs.

Het Leonardo-onderwijs is full- time onderwijs afgestemd op het hoogbegaafde kind. Leerkrachten hebben  een meer coachende functie en zijn getraind.

Kinderen leren actief. Analyse, synthese en evaluatie vormen de basis van de lessen. Er wordt gewerkt in vakoverschrijdende projecten en gebruik gemaakt van Blended learning met regulier gebruik van ICT-interactie eveneens in relatie met maatschappij en bedrijven

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als:
Planmatig werken, probleemoplossend denken en creativiteit, ICT gebruik voor leren, samenwerken en kennisconstructie.

Leerlingen leren omgaan met hun hoogbegaafdheid, zelfverantwoordelijkheid en manier van leren.

Dit alles ingebed in een positief, stimulerend pedagogisch klimaat in een groep van max. 20 leerlingen.